Camille Truyffaut

Camille Truyffaut (België, Namen 1993) woont en werkt in Brussel

Op de drempel van de transparantie en van het transcendente onthult ze de kijker wat het mysterie van het licht, en aldus van de kunst, van het leven, van de schoonheid vermag, als bijna een alchemistisch wonder. Daarbij verliest ze de eigen innerlijke klank van het organische nooit uit het oog.

– (Surprendre le jour, Inge Braeckman, extrait, 2021

Door het spel tussen doorzichtigheid en gelaaldheid, verkent Camille Truyffaut de grenzen van onze perceptie. Hoe het licht de kleur, de textuur, het oppervlak van de verschillende dragers beïnvloedt en hoe ze er een verbond mee aangaan.
Haar etsen nemen de vorm van installaties in kaders aan waardoor de kleur veelal als een soort van waas of mist aan ons voordoet.
Er onstaat een fragiel evenwicht tussen onthullen en verbergen, een moment van overgang van de ene kleur naar de andere, van de ene vorm naar de andere.
Haar werk gaat ook over het ongrijpbaar, een efemere aanwezigheid die ruimte voor contemplatie opwekt.