Stef De Brabander

Stef De Brabander (1970) woont en werkt in Gent (lives and works in Ghent)

Het gecreëerde beeld levert een hernieuwde en persoonlijke herontdekking op van de wereld. Het legt iets bloot waar niemand iets van wist.

– Stef de Brabander

De verbeelding is het domein van de willoze aanschouwing van de dingen. Dit belangeloos kijken is een poging om het oorspronkelijke te ontmoeten en zo de verwondering te vangen in een beeld.

Binnen dit proces ligt niets vast waardoor weinig aanspraak kan gemaakt worden op verworvenheden of (technische) virtuositeit. Er is geen vooropgezet plan. Elk werk is daarom een onzeker avontuur. Twijfel en toeval, het reageren op bepaalde impulsen zijn vaste waarden.

Dit oprekken van de werkelijkheid opent nieuwe perspectieven. Hier zijn andere dingen mogelijk dan in het dagelijkse leven.
Het gecreëerde beeld levert een hernieuwde en persoonlijke herontdekking op van de wereld. Het legt iets bloot waar niemand iets van wist.
Soms is het een speels en moeiteloos avontuur, vaker een worstelen, een eindeloos zoeken en herbeginnen.
Isolement, verstilling en diepe concentratie zijn een noodzakelijke houding.