Over Gallery Nono

Welkom bij Gallery Nono.

Gallery Nono is een persoonlijke galerie met een selectie van haar favoriete kunstenaars. Door de jaren heen, door veel kijken, te kopen en te praten met visuele kunstenaars, is de kennis en smaak verder ontwikkeld.

Het resultaat van deze ervaringen wordt weerspiegeld in de zorgvuldig geselecteerde groep kunstenaars bij Gallery Nono, waaronder Bertrand Fournier, Nuria Maria, Wim Nival, Kira Fröse, Alex De Bruycker, Jelle Van Den Heede, Camille Truyffaut en Floris Hovers. Deze kunstenaars komen uit verschillende landen en brengen een diverse reeks stijlen en technieken met zich mee, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, collagekunst, gevonden voorwerpen kunst en design.

Elke kunstenaar bij Gallery Nono heeft zijn eigen unieke signatuur, gekenmerkt door een mix van abstract figuratief met meditatieve elementen en een vleugje humor.

Ik hoop dat u net zoveel geniet van de kunst van gallery Nono als ik!

Met vriendelijke groeten,
Renée van Nievelt

Gallery Nono is lid van de Nederlandse Galerie Associatie en past de Gallery Fair Practice code toe.

De code

  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

* Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen